لیست برای نگهبان و گارد (2)

افغان

نژاد افغان سن ۲ سالو نیم جنسیت نر توضیحات . قد ۸۰. بدن کشیده و عضلانی. فروش ب علت نیاز مالی. فوری فوریییی _

  • آمل
  • 7 ماه قبل
IMG_20160910_150447
1,000,000 تومان

سگ عراقی

نژاد عراقی سن ۳.۵ ساله جنسیت نر توضیحات درشت و بگیر گارد و نگهبان

  • تبریز
  • 8 ماه قبل
IMG_20160720_031022
1,500,000 تومان

تبلیغات