هاسکی

نژاد هاسکی سن نرسه ماهونیم.ماده دوماهونیم جنسیت نروماده قیمت تکی هشتصدوپنجاه.جفت یکو شیشصد توضیحات نرهاسکی پاندایی رنگ کمیاب ماده پدر وارداتی.هردو واکسینه انگل تراپی شده […]

  • کرمان
  • 7 ماه قبل
IMG_20160901_112056
850,000 تومان

تبلیغات